Ameliyathanelerde enfeksiyon denetleme önlemleri güncellendi | HABER.com.tcHABER.com.tc

1 Mart 2021 - 22:26

Ameliyathanelerde enfeksiyon denetleme önlemleri güncellendi

reklam
Ameliyathanelerde enfeksiyon denetleme önlemleri güncellendi
Son Güncelleme :

05 Mayıs 2020 - 7:28

19 kez okundu
reklam

Yukarı Çık

Covid-19 enfeksiyon kontrol önlemleri dahilinde, ameliyat edilecek hastaların koronavirüs için ayrılmış ameliyat odası dışarıda ön hazırlık odası, ayılma odası gibi diğer herhangi bir yerde durmaması, hastanın gideceği güzergahın evvelden tanımlanması, öteki hasta ve hastane bölümleri ile genel alanlardan uzakta olması gerektiği belirtildi

Ameliyathanelerde enfeksiyon kontrol önlemleri güncellendi

Afiyet Bakanlığınca, yeni herif koronavirüs (Covid-19) sürecinde ameliyat edileceklerin, bu hastalık için bölünmüş ameliyat odası dışında ön hazırlık veya ayılma odası gibi diğer herhangi bir yerde durmaması, hastanın gideceği güzergahın önceden tanımlanması, diğer hasta ve hastane bölümleri ile genel alanlardan uzakta olması gerektiği bildirildi.

Bakanlık kadar güncellenen pandemi döneminde ameliyathanelerde alınacak enfeksiyon denetim önlemlerine kadar, Covid-19 vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup afiyet kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak standart protokollerin, Sıhhat Bakanlığının önerdiği koruyucu önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

“Bu hastalara uygulanacak tanı ve çare girişimleri öncesinde ivedi servisler ilk kez almak üzere tüm yataklı servislerde Covid-19 olmadığına dair konsültasyon notu talep edilmesi yerinde değildir” uyarısına yer bahşedilen önlemlerde, Covid-19 olmasa bile hastalar için gerekli tedbirlerin alınıp endikasyonu olan her türlü tıbbi bakım ve müdahalenin bu hastalara yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Ameliyat öncesi değerlendirme ve ön hazırlık dahilinde alınacak önlemler şöyle sıralandı:

“- Elektif cerrahi (İsteğe emrindeki veya koşulları belli) ve endoskopik işlemlerin ertelenmesi önerilir.

– Bütün hasta ve yakınları başvuru esnasında maske kullanımı hakkında bilgilendirilmeli.

– Hastalar kullanım esnasında Covid-19 belirtileri açısından sorgulanmalı. Covid-19 pandemi döneminde tüm hastalarda gerekli enfeksiyon denetim önlemleri alınmalı. Afiyet çalışanı için kişisel koruyucu donanım (KKE) hazır bulundurulmalı.

– Covid-19 hastaları için ameliyat öncesi, esnasında ve sonrasında yapılacaklar için yazılı prosedürler geliştirilmeli.

– Başvuru Formu sırasında alev ve solunum semptomları olan hastalar ilgili bölümlere yönlendirilmeli.

– Covid-19 hastalarında acele değilse ameliyat ertelenmeli. Cerrahi öncesi kaynak planlaması yapılmalı. Bilhassa sıhhat çalışanı, kullanılacak materyaller ve cihazlar, yoğun bakım yatakları, kan bileşenleri ile ilgili olarak kaynak kullanımı değerlendirilmeli.”

ÇALIŞANLAR COVİD-19 BELİRTİLERİ AÇISINDAN KENDİSİNİ SORGULAMALI

Ameliyathane çalışanlarına karşın olarak da tedbirler şöyle sıralandı:

“- Sadece zorunlu olan, en düşük sayıda personel, dönüşümlü olarak çalışmalı. Multidisipliner toplantılar patolog, onkolog, radyolog, cerrah gibi çekirdek üyelerle sınırlı sayıda olmalı. Mümkünse toplantılar, salgın döneminde dijital yöntemlerle yapılmalı. Toplantılar yüz yüze yapılacaksa katılımcılar, tıbbi maske takmalı ve sosyal uzaklık kurallarına uymalı.

– Ameliyathane çalışanlarına Covid-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında devirli eğitimler verilmeli, bahşedilen eğitimler tescil altına alınmalı ve uyumu denetlenmeli.

– Eğitimler, Sağlık Durumu Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan kılavuz ve diğer materyaller ile ahenkli olmalı.

– Ameliyathane çalışanları, Covid-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün kendisini sorgulamalı. Semptomları olan kişi amirine haber vererek olası olgu tanımına göre yönetilmeli.”

COVİD-19 HASTALARINA AYRI ASANSÖR AYRILMALI

Hastaların transferi dahilinde da belirli ameliyat odalarına gelme ve ayrılmanın çabuk olması gerektiğinin altı çizildi.

Mümkünse Covid-19 hastaları için bir asansör ayrılması, ayrılamadığı durumlarda beraberinde başka hasta taşınmaması, Covid-19 hastasının ameliyat odasında yer alan sıhhat çalışanlarının kaydının tutulması gerektiğine dikkat çekici edildi.

“Ameliyat edilecek hastalar, Covid-19 için ayrılmış ameliyat odası dışında ön hazırlık odası, ayılma odası gibi diğer herhangi bir yerde durmamalı” uyarısında bulunuldu.

Öneriler şöyle sıralandı:

“- Hastanın gideceği güzergah önceden tanımlanmalı, kısa olmalı, öteki hasta ve hastane bölümleri ile genel alanlardan uzakta olmalı. Ivedi servisten ameliyathane gidiş yolları da belirlenmeli.

– Sedye, Covid-19 hastalarına özel olmalı. Sedye, her hastadan daha sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Temizlikte yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı. Bu amaçla yüzde 70’lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde asgari 1 dakika kalması sağlanmalı.

– Asansörlerin temizlik ve dezenfeksiyonu sık aralıklarla yapılmalı. Aktarma sırasında umulmadık bir kontaminasyon (kusmuk, balgam, karoser salgıları) meydana gelirse arıtma ve dezenfeksiyon için tatmin edici zaman ayrılmalı.

– Transfer için görevlendirilen personel bu konuyla ilgili eğitim almış olmalı ve yerinde bireysel koruyucu teçhizat giyilmeli. Transferden önce el hijyenini sağlamalı ve hastalarla teması en aza indirmeli.

– Ameliyathaneye en yakın oda, Covid-19 tanılı hastalara ayrılmalı.”

BÜTÜN HASTALAR TIBBİ MASKE TAKMALI

Ameliyathanede alınması gereken önlemler doğrultusunda Covid-19 hastalarının ameliyat odasının farklı olması gerektiği açıklama edildi.

Ameliyathane girişine en yakın odanın, Covid-19 tanılı hastalar için ayrılması gerektiğine işaret edilerek, diğer maddeler şöyle sıralandı:

“- Bu hastaların en çabuk şekilde, en kısa yoldan ameliyat odasına alınması sağlanmalı.

– Entübasyon (solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması) ameliyat odasında yapılmalı, hissizlik indüksiyonu ve entübasyon tamamlanana dek gerekli personel dışındakiler ameliyat odasının dışarıya olmalı.

– Kesin ve gerekli olan ekip ameliyata girmeli, ivedi durumlar açık havada takım değişmemeli.

– Ameliyata katılacak tüm takım vaktinde odada olmalı, ameliyat bitmeden çıkmamalı.

– Covid-19 hastasının ameliyat odasında bulunan afiyet çalışanlarının kaydı tutulmalı.

– Genel duyumsuzlaşma gerekmeyen bütün durumlarda ameliyat süresince hasta maske takmalı.

– Ameliyathane odalarının kapıları kapalı olmalı, ameliyat sırasında antre çıkışlar önlenmeli. Ara bölmeler, sterilizasyon alanı gibi alanların da kapıları kapatılmalı.

– Ameliyat odalarında vaka için gerekli olmayan aletler bulundurulmamalı. Tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli. Her olgu için zorunlu olan en az malzeme kullanılmalı. Ameliyat odası dışından bir malzeme gerekiyorsa dıştan bir personel getirmeli.

– Covid-19 hastalarında kullanılan cerrahi aletler uygun olarak mikroplardan arındırma ünitesine ulaştırılmalı.

– Cerrahi işlemlerde olası olduğunca aerosol (hava yoluyla damlacık üretimi) yaratıcı yöntemlerden kaçınılmalı.

– Covid-19 vakalarının ameliyat edildiği odalar mümkünse negatif basınçlı olmalı. Bunun sağlanamadığı durumlarda ameliyat odalarında hava başkalaşım sayısı yüksek olmalı.

– Ayılma süresi ameliyat odasında geçirilmeli, hasta sonradan servise ya da yoğun bakıma aktarma edilmeli.

– Hastanın tıbbi kayıtları ameliyat odası dışarıya olmalı. Ameliyat esnasında konsültasyon önerilmemektedir, yükümlülük varsa en aza
indirilmeli.”

STANDART CERRAHİ EL YIKAMA, OVALAMA İLE OLMALI

Ameliyathanelerde tüm ameliyat ekibinin kişisel koruyucu ekipmanları önerilen şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Bilhassa sakalı olan çalışanların maskesi bütün oturmadığından tatmin edici koruma sağlamayacağının bilinmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bireysel koruyucu ekipmanların kullanımının yalnızca Covid-19 vakaları için değil, bütün hastalar için geçerli olduğu belirtilerek, “Bu ekipmanlar, kesin bir alanda çıkarılarak tıbbi atık olarak atılmalı. Ameliyathanede gerekli bireysel koruyucu ekipmanlar, N95/FFP2 maske, mikropsuz cerrahi önlük, tek kullanımlık mikropsuz eldiven, gözlük/yüz koruyucu, tek kullanımlık bone, tek kullanımlık bacak koruyucu/galoş ve alkol bazlı el antiseptiktir” bilgisine yer verildi.

Ameliyathanede koruyucu ekipmanlar, giyinme esnasında ameliyat odasının dışındayken şu şekilde olmalı:

“- Ameliyathaneye girmeden baş ve boyundaki gözlük hariç bütün aksesuarlar (kolye, küpe) çıkarılmalı, anahtar, cüzdan, telefon dışarıya bırakılmalı ve saçlar toplanmalı. Kumaş ya da tek kullanımlık bone, but koruyucu/galoş kullanılmalı, el hijyeni sağlanmalı, N95/FFP2 maske, gözlük ve yüz koruyucu takılmalı. Standart cerrahi el yıkama, ovalama tekniğiyle yapılmalı. Ameliyat odasında ise mikropsuz cerrahi önlük, steril eldiven takılmalı.”

Tümdengelim işlemi uygulaması zarfında ise Covid-19 hastalarının ameliyat odası çıkışına özel olarak atama edilmiş bir alanda KKE, el hijyeni istasyonu ve özel tıbbi atık kutularının bulunması gerektiği belirtildi.

Bilhassa maskenin en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanmasının dikkatsizlik edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tek kullanımlık olmayan malzemelerin (gözlük ve yüz koruyucu) yüzde 70’lik alkolle dezenfekte edilerek bitmiş kullanılabileceği, ameliyat odasında galoş, eldiven ve önlüğün çıkarılması ve el hijyenin sağlanması gerektiği açıklama edildi. Ameliyat odasının dışarıda ise “Gözlük/ yüz koruyucu, bone, N95/FFP2 çıkarılmalı. Her donanım çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlamalı. Soyunma odasında forma çıkarılmalı, duş alınmalı” uyarısında bulunuldu.

TEK KULLANIMLIK MALZEME ATIK KUTUSUNA ATILMALI

Anestezi açısından değerlendirmenin Covid-19 Acil Duyumsuzlaşma Yönetimi’ne tarafından yapılması gerektiği kaydedildi.

Çevre temizliği ve atık yönetimi doğrultusunda da yapılması gerekenler şöyle:

“- Her işlem sonrası ameliyat odası ve çevresi uygun olarak temizlenmeli.

– Tek kullanımlık materyaller tıbbi atık kutusuna atılmalı.

– Su ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda seçim edilen bir dezenfektan kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanmalı. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde ilk olarak kağıt havlu kullanarak temizleme, ardından 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ya da klor tablet ile dezenfeksiyon yapılmalı, kuruyana değin beklenmeli.

– Temizleme görevlisi bireysel koruyucu ekipman kullanmalı, işlem öncesinde ve ardından el hijyenine uyması sağlanmalı.

– Ameliyat odasında kontamine (bulaş) tekstil, KKE giymiş personel kadar dikkatle ve saçılma olmasına meydan vermeden toplanmalı ve bu iş için bölünmüş kaplara konmalı. Bu kap derhal kapatılmalı ve beklemeden çamaşırhaneye gönderilmeli.

– Bütün atıkların tıbbi atık yönetimine uygun bir şekilde transferi sağlanır.

– Her ameliyat sonrası temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için yeterli vakit ayrılmalı.”

(AA)

microsoft project 2019 satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam